Jaké doklady si mám na STK vzít sebou?

1.      Pravidelná technická prohlídka

·     technický průkaz vozidla,

·     osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu,

·     technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,

·     výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,

·     protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno.

2.      Opakovaná technická prohlídka

·     technický průkaz vozidla,

·     osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu,

·     technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,

·     výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,

·     protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo v rámci technické silniční kontroly, vyžadováno,

·     protokol o předchozí technické prohlídce, na jejímž základě je prováděna opakovaná technická prohlídka.

3.      Evidenční kontrola

·     technický průkaz vozidla,

·     osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu,

·     technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,

·     výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován.

4.      Technická prohlídka před schválením technické způsobilosti vozidla:

a) v případě jednotlivě dovezeného vozidla:

·     protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno.

b) v případě jednotlivě vyrobeného vozidla:

·     protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno,

·     technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,

·     výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,

·     doklady stanovené schvalovacím orgánem pro provedení technické prohlídky stanovené v podmínkách rozhodnutí, pokud jsou stanoveny.

c) v případě přestavby vozidla:

·     technický průkaz vozidla,

·     osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu,

·     protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno,

·     technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,

·     výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,

·     doklady stanovené schvalovacím orgánem pro provedení technické prohlídky stanovené v podmínkách rozhodnutí, pokud jsou stanoveny.

5.      Technická prohlídka před registrací vozidla

·     technický průkaz vozidla,

·     technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,

·     výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,

·     protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno.

6.      Technická prohlídka ADR

·     technický průkaz vozidla,

·     osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu,

·     technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,

·     výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,

·     protokol o pravidelné technické prohlídce, pokud již byla provedena (nevztahuje se na vozidla nová, prvně uváděná do provozu),

·     doklad o provedených prvních nebo periodických zkouškách pevné nebo výměnné nástavby podle dohody ADR vydaný k tomu pověřenou organizaci. Zpravidla sestává ze dvou částí, a to zprávy o provedené zkoušce (např. inspekční zprávy) a návazného osvědčení (inspekčního certifikátu) o shodě s platnými požadavky dohody ADR. Jedná-li se o cisternu, musí být v certifikátu vydaném po 31. prosinci 2002 uveden vždy kód cisterny a případně zvláštní ustanovení, která tato cisterna splňuje,

·     doklad o zkoušce těsnosti nástavby podle dohody ADR vydaný k tomu pověřenou organizací (pokud ho podle předchozího certifikátu nástavba již má mít),

·     Textové pole: S/2007-01/01 - ÚSMD 2210
    osvědčení ADR, pokud již bylo dříve vozidlu vydáno.

7.      Technická prohlídka na žádost zákazníka

·     pouze ty doklady, které mají vztah k požadovanému rozsahu (plný, částečný, částečný v rozsahu evidenční kontroly) technické prohlídky.

8.      Nařízená technická prohlídka

    ·        osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu,

    ·        výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,

    ·        protokol o měření emisí, pokud je měření emisí vyžadováno v rámci technické silniční  
   kontroly.

 

PROVOZNÍ DOBA
Pondělí - Čtvrtek:7:30 - 17:00 h
Pátek: 7:30 - 15:30 h
Sobota a Neděle:zavřeno