Časté dotazy

Časté dotazy

Chci si koupit plaketu pro vjezd do ekologické zóny v SRN, co k tomu potřebuji?

K získání ekologické plakety je nutné předložit originál velkého Technického průkazu motorového vozidla. V případě, že vlastníkem motorového vozidla je leasingová společnost a je zapsána ve velkém technickém průkazu, žadatel předloží originál velkého technického průkazu nebo kopii velkého technického průkazu s originálem osvědčením o registraci vozidla (ORV) či osvědčením o technické způsobilosti (OTP). Emisní stupeň ekologické plakety se stanoví podle emisní směrnice EHS/ES (předpisu EHK) uvedené v technickém průkazu vozidla. Nejvyšší aktuálně dostupný stupeň je zelená plaketa č. 4.
Informace o zónách jsou na internetu: http://gis.uba.de/website/umweltzonen/umweltzonen.php.

Jak dlouho trvá technická prohlídka?

Technická prohlídka osobního automobilu probíhá cca 30 minut plus 20 minut měření emisí. U opakovaných prohlídek a evidenčních kontrol je potřeba počítat s cca 15 minutami. Na technickou prohlídku je tedy vhodné se dostavit nejpozději hodinu před koncem pracovní doby STK.

K čemu je evidenční kontrola a jak dlouho platí?

Při evidenční kontrole se kontrolují se zejména identifikační znaky vozidla, zda souhlasí s údaji uvedenými v technickém průkazu a zda nejsou například pozměněny. Do protokolu o evidenční kontrole se již nezapisuje osoba provozovatele, a nebo žadatele u vozidla před registrací. Platnost evidenční kontroly je 30 dní.

Přistavení vozidla k provedení technické prohlídky.

Žadatel přistaví vozidlo k provedení technické prohlídky čisté a ve stavu, který umožní bezpečné provedení technické prohlídky. Pokud je vozidlo vybaveno poklicemi kol které zakrývají upevnění kol, případně znemožňují kontrolu typu a velikosti ráfků kol, přistaví žadatel vozidlo s demontovanými poklicemi na všech kolech.

Jak je to s použitím zimních pneumatik?

V období od 1. listopadu do 31. března, pokud

a: se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo b: lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, lze užít motorové vozidlo kategorie M nebo N k jízdě v provozu na pozemních komunikacích pouze za podmínky použití zimních pneumatik, a to: · u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3 500 kg na všech kolech · a u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností převyšující 3 500 kg na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly.

Zimní pneumatiky musí mít hloubku dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm a u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg nejméně 6 mm. Toto ustanovení se nepoužije pro náhradní pneumatiku použitou v případě nouzového dojetí. Svislá dopravní značka „Zimní výbava“ přikazuje řidiči motorového vozidla kategorie M nebo N v období od 1. listopadu do 31. března pokračovat v jízdě jen za použití zimních pneumatik. 
Při technické prohlídce na STK použití zimních pneumatik nevyžadujeme.

Mohu pro úhradu technické prohlídky použít platební kartu?

Ano, akceptujeme všechny běžné typy platebních karet.